Cenník služieb pre Denný stacionár v Ľuboticiach

V rámci obslužných činností  budeme pre klientov denného stacionára poskytovať stravovanie - obed za 2,60 € / deň, odborné činnosti budeme našim klientom poskytovať bezplatne. 

V dennom stacionári klient platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala. 

Spôsob platby úhrady za sociálne služby: Úhradu za sociálnu službu v DS platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne OcÚ v Ľuboticiach, alebo poštovou poukážkou na účet OcÚ v Ľuboticiach.