Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program rímskokatolíckych bohoslužieb od 15.1.2018 do 21.1.2018