Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy pre rímskokatolíkov nájdete tu

 

Program  bohoslužieb  od 17.9.2018 do 23.9.2018