Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program rímskokatolíckych bohoslužieb od 19.3.2018 do 25.3.2018