Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy pre rímskokatolíkov nájdete tu

 

Program  bohoslužieb  od 21.5.2018 do 27.5.2018