Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program bohoslužieb od 22.5.2017 do 28.5.2017