Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program bohoslužieb od 23.10.2017 do 29.10.2017