Bohoslužby

Aktuálne farské oznamy nájdete tu

 

Program bohoslužieb od 24.4.2017 do 30.4.2017