Všetky články

20.12.2017 - 17:09
03.01.2018 - 09:04
Bedmintonový turnaj – pozvánka
V sobotu  13.1.2018 sa v telocvični ZŠ Ľubotice uskutoční v poradí 3.turnaj v neprofesionálnom bedmintone. Registrácia s „ rozcvičkou“ začne o 8.30 hod., hrať začneme o 9.00 hod..
Budeme hrať  v 2 kategóriách – muži a ženy.
02.01.2018 - 13:33

 Dňa 22.1.2018 od 7,30 h do 17,00 h bude preušená distribúcia elektriny na Korabinského 2, Makarenkova 98 a Pod Hájom 1.

02.01.2018 - 13:30

 Dňa 22.1.2018 od 7,30 h do 17,00 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ul. Kalinčiakova, Nižnianska, Domašská, Jána Kostru, Korabinského Makarenkova, Strážnická a Bardejovská.

02.01.2018 - 11:36
19.12.2017 - 10:08

V duchu fair play

 

15.11.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

15.11.2017 - 07:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

31.10.2017 - 11:54
07.09.2017 - 07:20
03.08.2017 - 14:31
Logo Dobrovoľného hasičského zboru

V našej obci funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho aktivity môžete sledovať na tejto stránke.

 

10.07.2017 - 12:25
29.06.2017 - 09:38

V sobotu 3.6. 2017 pokračovali boje o titul Majster Ľubotíc pre rok 2017 v stolnom tenise. Hráči boli rozdelení v troch kategóriách: v ženskej kategórii sa prihlásilo 7 žien, v juniorskej kategórii prišlo 7 hráčov a v kategórii mužov sme mali 24 účastníkov. Sme radi, že opäť prišlo veľa nových hráčov.