Všetky články

18.05.2018 - 07:41

Druhý stolnotenisový turnaj o Majstra Ľubotíc 2018

 

09.05.2018 - 10:30

Obecný úrad v Ľuboticiach oznamuje, že v dňoch od 14.5. do 18.5.2018 bude predĺžená pracovná doba do 17, 00 hod.

V čase obedňajšej prestávky od 12,00 do 13,00 hod. je OcÚ zatvorený.

27.04.2018 - 09:11
02.03.2018 - 12:57
19.02.2018 - 18:33
Občianske združenie KreDo

OZ KreDo ponúka priestor na kreatívne využívanie voľného času pre malých aj veľkých.

Viac na stránke www.ozkredo.sk alebo www.facebook.com/KCdomcekovo/

02.01.2018 - 12:36
19.12.2017 - 11:08

V duchu fair play

 

24.11.2017 - 09:20

 VZN č. 3/2017 obce Ľubotice zo dňa 11.12.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016.

31.10.2017 - 12:54
27.10.2017 - 08:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta