Všetky články

14.11.2017 - 12:57

 

Obecný úrad Ľubotice Vás pozýva na

Katarínsku Oldies zábavu

v piatok 24.11.2017 o 20.00 hod. 

do reštaurácie Obecný dom - Eden cafe restaurant,

Bardejovská 29, Ľubotice

21.11.2017 - 14:07

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11. a 12.12.2017 od 8,20 hod do 15,30 hod - celá ul. Chmeľová 

21.11.2017 - 09:20

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 8.12.2017 od 7,20 do 16,30 hod na ul. Korabinského 2, ul. Pod Hájom 1 a ul. Makarenkova 98.

21.11.2017 - 09:16

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 8.12.2017 od 7,20 hod do 16,30 hod  na ul. Kalinčiakova, Nižnianska, Domašská od č. 1 - 21, č. 2 - 16, ul. J. Kostru od č. 1 - 25, č. 2 - 32, ul. Korabinského č. 1 - 29, č. 8 - 32, ul. Makarenkova od č. 1 - 31, č. 6 - 38, ul. Strážnická od č. 1 - 5, č. 6 - 13, ul. Bardejovská

15.11.2017 - 15:07

Upozorňujeme občanov, že sa po obci pohybujú pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, s.r.o., Bratislava. Obec Ľubotice nepoverila túto spoločnosť, aby s obyvateľmi uzatvárala akékoľvek zmluvy a dohody a od ich činnosti sa dištancuje. Je na každom obyvateľovi, či bude s nimi komunikovať.

 

15.11.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

15.11.2017 - 07:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

31.10.2017 - 11:54
07.09.2017 - 07:39

Ste nezamestnaný?

07.09.2017 - 07:20
04.08.2017 - 11:26

Obecný úrad upozorňuje občanov, že na základe vyhlásenia Hasičského zboru o zvýšenom riziku požiarov je absolútny zákaz spaľovania a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade, že toto upozornenie nebude rešpektované, občania sa dopúšťajú priestupku podľa zákona 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi, za ktorý môže byť uložená sankcia do výšky 331,- EUR.

03.08.2017 - 14:31
Logo Dobrovoľného hasičského zboru

V našej obci funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho aktivity môžete sledovať na tejto stránke.

 

10.07.2017 - 12:25
29.06.2017 - 09:38

V sobotu 3.6. 2017 pokračovali boje o titul Majster Ľubotíc pre rok 2017 v stolnom tenise. Hráči boli rozdelení v troch kategóriách: v ženskej kategórii sa prihlásilo 7 žien, v juniorskej kategórii prišlo 7 hráčov a v kategórii mužov sme mali 24 účastníkov. Sme radi, že opäť prišlo veľa nových hráčov.