Všetky články

19.02.2018 - 18:33
Občianske združenie KreDo

OZ KreDo ponúka priestor na kreatívne využívanie voľného času pre malých aj veľkých.

Viac na stránke www.ozkredo.sk alebo www.facebook.com/KCdomcekovo/

13.02.2018 - 09:15

 VZN obce Ľubotice č. 1/2018 zo dňa 12.02.2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice.

02.01.2018 - 12:36
19.12.2017 - 11:08

V duchu fair play

 

24.11.2017 - 09:20

 VZN č. 3/2017 obce Ľubotice zo dňa 11.12.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016.

31.10.2017 - 12:54
27.10.2017 - 08:56

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

11.09.2017 - 08:49

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

07.09.2017 - 08:20
03.08.2017 - 15:31
Logo Dobrovoľného hasičského zboru

V našej obci funguje Dobrovoľný hasičský zbor. Jeho aktivity môžete sledovať na tejto stránke.

 

10.07.2017 - 13:25
29.06.2017 - 10:38

V sobotu 3.6. 2017 pokračovali boje o titul Majster Ľubotíc pre rok 2017 v stolnom tenise. Hráči boli rozdelení v troch kategóriách: v ženskej kategórii sa prihlásilo 7 žien, v juniorskej kategórii prišlo 7 hráčov a v kategórii mužov sme mali 24 účastníkov. Sme radi, že opäť prišlo veľa nových hráčov.