Všetky články

23.06.2006 - 11:38
  • zokruhovanie vodovodu v hornej časti Domašskej ulice s ulicou Korabinského v hodnote 337 tis. Sk
  • vybudovaný zavlažovací systém v športovom areáli v hodnote 600 tis. Sk
  • vybudované miniihrisko s umelým trávnikom v hodnote 1,3 mil. Sk
  • začatá rekonštrukcia Bardejovskej ulice - preinvestovaných 10 mil. Sk
23.06.2005 - 11:37

výstavba kanalizácie na Cintorínskej ulici v hodnote 358 tis. Sk

28.04.2005 - 14:33

Archívne čísla Spravodaja, ktorý vydával Obecný úrad obce Ľubotice v r. 2003.

 

06.04.2005 - 23:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

01.03.2005 - 00:00

Dňa 1.3.2005 bola oficiálne odštartovaná a spustená do testovacej prevádzky pre verejnosť webová stránka obce Ľubotice na doméne www.obeclubotice.sk. Budeme radi, ak nám dáte svoju spätnú väzbu (mailom, prípadne v diskusii na stránke). Prípadne chyby budú priebežne opravované. Prosíme o trpezlivosť.

20.02.2005 - 00:00
15.02.2005 - 00:00

Obyvateľstvo Ľubotíc ako jedného z najstarších sídiel Šariša, a vďaka bezprostrednej blízkosti ešte staršieho mesta Prešova, iste nikdy nestálo izolovane od duchovného spoločenstva širšieho slovenského priestoru na rozhraní dvoch kresťanských kultúr - (západo)rímskej a byzantskej. V čase príchodu slovanského obyvateľstva na naše územie (5. - ­6. stor.) bolo toto až do konca 8.  stor. pod vplyvom rímskej kultúry, čiže aj kresťanskej misie.