Všetky články

30.01.2013 - 18:18

 

02.01.2013 - 11:08
17.12.2012 - 17:38
Tohtoročná Katarínska Oldies zábava  s poradovým číslom 3. sa konala 30. novembra v priestoroch reštaurácie   Obecný dom.
11.12.2012 - 10:17

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29.11.2012 - 13:36

 

 

Vďaka, že ľudia vedia zveľadiť talent, ktorý im dal všemohúci Boh.

05.11.2012 - 09:24
24.10.2012 - 10:49
Na našom cintoríne boli označené nálepkou hrobové miesta, za ktoré nebol zaplatený poplatok (nájomné). Obecný úrad vyzýva pozostalých, aby tento poplatok zaplatili do konca roka 2012, pretože od 1.1.2013 začne plynúť výpovedná lehota, po ukončení ktorej bude hrobové miesto zlikvidované v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
23.10.2012 - 12:26

 

16.10.2012 - 10:37

 

09.10.2012 - 08:35

Nedeľné zamračené dopoludnie 30.9.2012 vôbec nevyzeralo na to, aby sa nám chcelo vyvíjať nejaké aktivity a už vôbec nie vonku. Na samé poludnie sa spoza ťažkých mrakov predsa len na nás usmialo slniečko a pofukoval príjemný vetrík. To bol ten pravý podnet na to, aby sa v ľubotickom ŠA stretli všetci, ktorí sa mali chuť zabaviť, zašportovať a obdivovať šarkanov, lietajúcich nad našou obcou.

01.10.2012 - 15:58

Aj tento rok si niektorí naši spoluobčania pripomenuli svoje krásne životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Tento rok máme 79 jubilantov. Naša najstaršia jubilantka a obyvateľka p.Cimbalistová z ul. J. Kostru č. 42, sa tento rok dožíva úctyhodného veku 95 rokov. Okrúhleho jubilea „90.“ narodenín sa dožili p. Kožár Michal, p. Regeciová Mária, p. Zapotoková Mária, p. Lysyjová Mária a p. Hudáčková Katarína.

07.09.2012 - 13:39