Jubilanti oslavovali

Jubilanti oslavovali
Bulo lepši, jak na vešeľu!“...
 
… také bolo záverečné zhodnotenie jedného z prítomných jubilantov, ktorí sa zúčastnili tejto milej udalosti. Tak, ako po minulé roky, všetci jubilanti, ale aj ich rodinní príslušníci sa stretli v našom kostolíku. Modlitba sv. ruženca a slávnostná sv. omša obetovaná za našich jubilantov je dôležitou súčasťou týchto osláv. Po tejto duchovnej časti treba posilniť aj telo, preto sme sa presunuli do reštaurácie Obecný dom, kde okrem chutného obeda bol pripravený aj kultúrny program. Tento pripravili žiaci našej ZŠ pod vedením p. učiteľky PaedDr. Feckovej. Po chutnom zákusku a kávičke si naši milí jubilanti zanôtili ľudové piesne ich srdcu blízke s furmanmi. Žienky, ale aj muži si vyberali piesne na želanie. Pri dobrom vínku a krásnych piesňach čas bežal veľmi rýchlo. Poniektorým sa nechcelo ani domov. To je len dôkaz toho, že v spoločnosti svojich rovesníkov, kamarátov a známych sa cítili dobre.
Pán starosta vo svojom príhovore poprial jubilantom krásnu jeseň života v kruhu svojich blízkych. K tomuto sa pripájame určite všetci.
                                  Milí jubilanti, „ŽIVIÓÓÓ“......
                                                                                             Júlia Potocká
 

 foto tu