Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a sviatku sv. Cyrila a Metoda

Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a sviatku sv. Cyrila a Metoda

7. júla 2018