OZ KReDO - Domčekovo

OZ KReDO - Domčekovo

Sme tu pre Vás v našom-vašom Domčekove.

Občianske združenie KreDO a teda Domčekovo má za sebou už štyri mesiace fungovania v „novom šate“ v rámci Nízkoprahovej dennej služby pre deti a rodinu. Počas tých mesiacov sme rozbehli služby a aktivity ktoré si našli svojich užívateľov a čo nás teší, zaujíma sa o ne stále viac ľudí.

Nízkoprahovú dennú službu pre deti a rodinu vymedzuje Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z. § 33. Má svoje špecifiká podľa klientely na ktorú je zameraná. V našich aktivitách, ako dopoludňajších, tak aj popoludní dávame priestor pre rôzne vekové kategórie. V dopoludňajších hodinách sa cez prizmu Montessori pedagogiky venujeme aj skupine malých detí. Mamy či staré mamy

so svojimi ratolesťami majú možnosť využívať herničku, či priestor fit-klubovne /skvelé keď nám počasie až tak nepraje/. Nájdu u nás voľnočasové využitie, ako aj aktivity zamerané edukačne, pastoračne a na sebarealizáciu a rozvoj, poprípade poradenstvo a to výchovné, ale aj zacielené na iné sociálne oblasti osobnosti. Popoludnia potom zväčša patria starším deťom, celým rodinám, ktoré našli na tomto mieste v centre obce základňu pre spoločné stretávanie sa. Nehovoriac o dámach, ktoré vedia aj 2x týždenne prísť k večeru a urobiť veľa pre svoje zdravie cvičením. Aj takéto neformálne aktivity veľmi pozitívne podporujú tvorbu a upevňovanie priateľských či neformálnych vzťahov.

Činnosť takéhoto projektu má svoje špecifiká, ale práve vďaka nie jednoduchej administratíve a komplexnému zaznamenávaniu našej činnosti vieme s uspokojením povedať že počas spomínaných mesiacov naše služby využilo 262 užívateľov. 42 bolo poskytnuté špecializované a minimálne 80-tim základné sociálne poradenstvo. Zo zákona poskytujeme aj službu právom chránených záujmov /dovolania, odvolania, či komunikácia napr. s ÚP a pod./ ako aj služby sociálnej rehabilitácie.

Pri dennom stretávaní ľudí povzbudzujem mamky s deťmi, starých rodičov, ktorý pestujú vnúčence ako aj mladých prídite – neokúňajte sa vstúpiť :-) Areál je síce za plotom, ale za ním sa pre Vás nachádza možnosť príjemne stráveného dňa, bohatá ponuka sociálnych služieb a voľnočasových aktivít. V rámci projektu podporeného Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR občianske združenie KreDO zamestnáva 3 pracovníkov ktorí Vám budú vždy radi nápomocní.  Všetky služby v nízkoprahu sú bezplatné.

Ja osobne považujem za skvelé, že obec Ľubotice dokáže takýmto spôsobom ponúknuť komplexnosť starostlivosti a služby pre všetkých občanov.

Okrem našich pravidelných a už zabehnutých služieb radi by sme Vám dali do pozornosti niekoľko našich plánovaných akcií. V júni pre Vás pripravujeme tradičnú Rodinnú párty spojenú s Dňom otvorených dverí 11.6.2017 a zároveň Fit maratón pre všetkých. OZ KreDO už ponúka aj možnosť prihlasovania detí na denný prázdninový tábor. Bližšie informácie o týchto akciách sa dozviete priebežne z letákov vyvesených v obci, sledovaním našej web stránky, ako aj na našom FCB.

Tešíme sa na Vašu návštevu :-)

Kontakt: Mgr. Slávka Andiľová (odborný garant NSSDR), 0950664884, oz.kredo@gmail.com

 

Adresa: Makarenkova 98, Ľubotice 08006, viac Info: www.ozkredo.sk