Oznam knižnice

Oznam knižnice

 Oznamujeme, že Obecná knižnica v Ľuboticiach

bude do konca júla zatvorená,

z dôvodu sťahovania.