Pozvánka na prázdninový týždeň výletov

Pozvánka na prázdninový týždeň výletov

 

Prázdninový týždeň výletov

od 6.8. - do 10.8.2018

pre deti ZŠ od 3. ročníka

zraz každý deň v Komunitnom centre v Ľuboticiach  (Domčekovo, Makarenkova 98)

TÉMA:  V KRAJINE PRÍBEHOV  RADOSTNEJ  ZVESTI

Plánovaný program:

PONDELOK: HREBIENOK a vodopády v Tatrách (10 eur)      od 6.45 hod.  do 18.00 hod.

UTOROK: EKOPARK v Prešove a Kalvária (0 eur)               od 9.00 hod.  do 13.00 hod.

STREDA: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  (11 eur)                      od 6.45 hod.  do 18.00 hod

ŠTVRTOK: Kendická pokladovka  (0 eur)                        od 9.00 hod.  do 13.00 hod

PIATOK: HUMENNÉ – kaštieľ a skanzen  (6 eur)              od 8.00 hod.  do 16.00 hod

 

 

Prihlásiť sa u p. uč. Mgr. Martina Baňasová

na email. adrese:  banas.mata@ gmail.com

tel.0908660191

 

Uviesť: meno dieťaťa, skončený ročník v škole, číslo preukážky na žel. zľavu (pod kockovým kódom QR kódom), adresu, kontakt telefonicky na rodiča.