Pozvánka - Vianočná kvapka krvi

Pozvánka  - Vianočná kvapka krvi

Miestna skupina Slovenského červeného kríža v Ľuboticiach

 a Obec Ľubotice

Vás srdečne pozývajú na

 

Ľubotickú vianočnú kvapku krvi

v piatok 14.12.2018 v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Komunitné centrum, ul. Makrenkova č. 98, Ľubotice

Pozývame Vás všetkých, darcov aj prvodarcov,

 príďte medzi nás !

 

Darovanie krvi je nielen aktom, pri ktorom daruješ časť seba,