Prázdninové dobrodružstvo pre deti....

Prázdninové dobrodružstvo pre deti....

PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVO pre deti...

...o niečo také sme sa pokúsili 4.7.2014. V tento deň sa v Komunitnom centre v Ľuboticiach stretli deti z denného tábora v SEDLICIACH /cca 21/ i deti z Ľubotíc/cca 30/. A program mohol začať. V 1.časti si deti zo Sedlíc pozreli program pripravený našimi deťmi – divadlo, tance, maňuškové rozprávky, nechýbala ani interaktívna rozprávka Kocúr v čižmách, na ktorej sa deti sami podieľali, či rozhovor s Andersenom, ktorého si zahral Jakub Suchanič. Moderátorkami boli Emka Kačmárová a Alžbetka Fečiková. Po obede z vlastných zásob sme sa ponúkli cukríkmi prinesenými pánmi starostami z Ľubotíc i Sedlíc, ktorí nás prišli pozdraviť. O 13.00 hod. už deti v skupinkách vyrazili na POKLADOVKU po Ľuboticiach-stretávali rozprávkové postavy a plnili úlohy, aby nakoniec ako odmenu získali poklad. Po návrate si ešte počkali na vyžrebovanie tomboly a potom ich už čakala cesta domov. Za spokojné tváre detí sa chcem poďakovať všetkým mladým animátorom, ktorí neľutovali svoj prázdninový čas venovať druhým a prispeli aj do pestrej tomboly zrieknutím sa niektorých svojich vecí. Vďaka patrí:Nike,Kike,Miške,Majke,Katke,Jožkovi, Števke, Evke, našim technikom:pánu Suchaničovi, Renému, Dávidovi...ale aj všetkým divadelníkom i tým, ktorí nám pomáhali pri príprave podujatia i animátorom zo Sedlíc. Ak som na niekoho zabudla, tak verím,že Boh mu túto prácu požehná.

Mgr.M.Baňasová

 foto tu