Prezentácia knihy Ľudovíta Petraška

Prezentácia knihy Ľudovíta Petraška
Zúčastnila som sa besedy spojenej s prezentáciou kníh v Komunitnom centre v Ľuboticiach
7. novembra 2014
Tešila som sa, že sa osobne stretnem s autorom knihy p. Ľudovítom Petraškom a vydavateľom pánom Radovanom Brenkusom. Veľkú radosť som prežívala z toho, že s Martou Świderska-Pelinko, ktorá je hodnotená v Poľsku ako najkultivovanejšia spisovateľka, som sa mohla rozprávať v poľskom jazyku.
Ďakujeme pánovi Petraškovi , ktorý sa ujal a edične pripravil knihu „ S Perúnom na štíte“, od autorky Márie Kočanovej, ktorá väčšinu života strávila v Prešove. Na spomínanú knihu potreboval veľa času, aby mohol zozbierať všetky materiály, sformovať a dať to do tlače. Je to historický román z čias Veľkej Moravy.
V knihe „Strážca jazera“ autor p. Petraško opísal povesti zo Šariša, Abova a Zemplína, na ktoré sa nemá zabúdať. Použil v nej aj slová – výrazy, ktoré sa v tom čase v spisovnej slovenčine nepoužívali (nárečie).
Je správne vracať sa k zašlým časom, aby aj dnešná mládež čítala knihy a obohacovala si svoje vedomosti obsahom, ktoré pred rokmi znamenali pre nás veľmi veľa.
Som rada, že som sa zúčastnila tejto besedy, hlavne preto, že pán Petraško pochádza zo Šarišských Lúk, ktoré sú súčasťou Ľubotíc.
 
                                                                                  Účastníčka besedy Marta Jurková