Optická sieť v našej obci

www-stránka našej obce veľmi nedostatočne napĺňa svoju informačnú funkciu a funkciu styku občana s volenými funkcionármi našej obce. Ako je to možné, že obec (presnejšie starosta, obecné zástupiteľstvo alebo prípadne poverený pracovník obce, ak by taký bol) vôbec nereaguje na príspevky, či dopyty občanov. Viď príklad - doleuvedený príspevok (presnejšie možno - dopyt) občana pod nickom "Jojo" ohľadom optickej siete v obci ostal absolútne nepovšimnutý, či skôr bol úplne ignorovaný.
Pritom za obec sa vôbec nikto neunúval dať na web obce informáciu na možnostiach optickej siete a podobne. Dúfam (a určite nielen ja a občan s nickom "Jojo"), že sa tak konečne po roku stane. Tak ako je to vlastne s optickou sieťou v našej obci?
Ďakujem vopred!!!

Optická sieť
Jojo, 19. november 2011 - 22:08
Táto téma bola otvorená pred rokom a je už uzavretá, preto ju otváram ešte raz. V našej obci je vybudovaná optická sieť, ktorá bude možno v blízkej dobe sprevádzkovaná. Osobne mám veľký záujem o vysokorýchlostný internet, príjem TV programov a pod.. Ale čo nám vlastne ponúka spoločnosť Presnet? Na ich stránke nie je nič zverejnené. Keď robili prieskum rozprávali o cenách za rôzne balíčky, ktoré si budeme môcť objednať a oficiálne nie je nič zverejnené ani na stránke Presnetu, Ľubotíc a ani zverejnené v Obecnom spravodaji. Aká je vlastne zmluva s Presnetom? Kto je vlastníkom sietí rozvedených v Ľuboticiach? Bude mať Presnet v Ľuboticiach monopolné postavenie, alebo siete sú majetkom obce a pustí do nich operátora teraz, alebo v budúcnosti, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky?