Špina na OU

Dobrý deň rád by som sa opýtal kompetentných, či sme tak bohatá obec, aby sme si prenajímali priestory na uskladnenie nádob na separovaný odpad za 3315€ a to ešte k tomu u nášho "cteného" obecného kontrolóra pána Marchevského. (Alebo je to odmena za služby iného charakteru, ktorý má ostať tajný)
tu je odkaz na zmluvu z 1.2.2012
http://www.lubotice.eu/povinne-zverejnovanie-nove/zmluvy

Za odpoveď vopred ďakujem Ondrej

Chcem len podotknúť, že som

Chcem len podotknúť, že som neočakával, že 12 ročné deti prídu s iniciatívou niečo v obci organizovať. Nemyslel som na túto vekovú kategoriu a asi ani p. Edo. Deti čo chodia do ZŠ či MŠ majú organizované aktivity tam a obec ako zriaďovateľ na činnosť prispieva. Taká spoločná akcia je napr. Noc s Andersenom, výstavka rozprávkových bytostí, muzikál Sestra tulákov a iné. Taktiež spolupracujeme pri organizovaní akcií pre deti s farským úradom. Ja som mal na mysli staršiu mládež, ktorá už môže samostatne organizovať také podujatia, ktoré jej vyhovujú. Pri vymenovávaní niektorých podujatí som chcel poukázať na to, že aj v našej obci sa predsa len niečo robí a nebolo to myslené len pre deti. Do budúcnosti máme určité predstavy a zámery, ale nebudem o nich zatiaľ písať, radšej sa ich budeme snažiť realizovať. Ničím sa nechcem chváliť, len konštatujem skutočnosti.
MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Tak na toto som už dlhšie

Tak na toto som už dlhšie čakal kedy konečne niekto zatne do živého. Vidím že "kompetentný" (ako sa píše v predošlom príspevku) hrajú mrtvých chrobákov.
Tiež som už počúvl od mnohých Ľubotických ľudí a iných, ktorý mali tu možnosť sa stretnúť s jednaním nášho Hlavného kontrolóra obce Ľubotice, množstvo "vybraných slov" ktoré tu radšej nebudem používať. Obrovské sťažnosti a vyjadrenia nespokojnosti s týmto pánom Marchevským ma prevážne každý koho poznám a stretol sa s jeho prístupom. Všetci z nich vám povedia že je to človek ktorý "...ničomu nerozumie, ale všade sa vtlačí a dokáže pre SEBA vyťažiť maximum..." Bol som svedkom ako sa správa k ľuďom (... a hlavne k starším) ktorý v tejto obci žijú a cely život tu platia aj dane. Správa sa k ním neúctivo ba priam urážlivo. Poviem Vám : neviem že čo tento neschopný, arogantný a jednoduchý pán vie na nášho starostu, alebo ako ovláda naše obecné zastupiteľstvo, že môže vykonávať takúto vážnu pozíciu ako je Hlavný kontrolór a robiť si tu čo sám chce. Prečo mu všetci z úradu zobú z ruky? Áno, je to úbohosť našej obce že takýto ľudia môžu hovoriť úplne do všetkého aj do vecí o ktorých nemajú ani potuchy. Tento nič nevediaci pán sa montuje napr. aj do športu a kultúry. Kultúra je ďalšia vec ktorá v našej obrovskej obci je ÚBOHÁ!!!!!!!!!! "KELEMESKI FURMANI!!!!!! " bol som svedkom vystúpenia viacerých folklórnych súborov a stretol som sa aj s tým ako nám naši Furmani robia hanbu svojim spevom a profesionalitou na každom svojom vystúpení. Myslím že v Ľuboticiach je množstvo mladých a veľmi talentovaných ľudí ktorý by radi účinkovali a organizovali pod hlavičkou Ľubotic ale žiaľ prístup ľudí čo všetko vedia a nedajú si poradiť (p. Marchevský) ich úplne odrádza. Zase mi napadá otázka prečo jediná kultúra v takej obrovskej obci sú Furmani??? Prečo im obec dáva peniaze z našich daní keď nám všade robia hanbu??? Prečo si ich nesponzoruje sám p.Marchevský??? Určite má z čoho, veď pri rozkrádaní JRD (družstva) v Ľuboticiach bol hlavným aktérom. Z Ľubotic už vyťažil dosť. NIE???......
Takže ešte raz: p.Starosta a Obecné Zastupiteľstvo:

- Prečo obec má takéhoto neschopného a bezohľadného človeka na pozícii kontrolóra?

- Prečo je celá Ľubotická kultúra o furmanoch?

- Kto organizoval Cyrila a Metoda a kto to schválil?

- Čím vás p.Marchevský drží v šachu?

- Prečo a za aké úspechy financujeme súbor Kelemeske Furmani?

- Čo urobíte pre kultúru v Ľuboticiach?

Takto by sa dalo pokračovať asi veľmi dlho
ale predpokladám že ani na toto mi nebudete
odpovedať. Je mi ľúto že všetci si tam pozeráte
len do vlastného vrecka a posúvate si kšefty.
Skúste urobiť niečo aj pre mladých bez toho aby ste za to niečo dostali.
Raz vás ta mládež bude voliť. Alebo po vás len púšť a spálená zem?????????????

Najskôr chcem p. Ondrejovi

Najskôr chcem p. Ondrejovi vysvetliť situáciu s nájmom za uskladnenie nádob na odpad. Naša obec sa zapojila do projektu "Zvýšenie intenzity separovaného zberu odpadu", ktorý sa realizuje v rámci združenia obcí Ekotorysa a ktorého členom je aj naša obec. Vo februári nám bolo dodaných 2200 nádob na separovaný zber a 750 kompostérov, ktoré nebolo možné ihneď rozdať do domov, pretože nebol doriešený vývoz odpadu z týchto nádob (zber sa robil do vriec). Z toho dôvodu sme ich museli niekde uskladniť a zhodou okolností priestor, ktorý je vo vlastníctve p. Marchevského bol vtedy voľný, preto sme ich umiestnili tam a uzavreli sme nájomnú zmluvu za bežnú cenu v Ľuboticiach. Ako iste viete, v júli boli tieto nádoby doručené do každého domu a nájom bol ukončený. Dodávka nádob bola financovaná z projektu s 5 % spoluúčasťou obce a do domácností boli tiež dodávané zdarma. Čo sa týka výšky nájmu, ktorý je uvedený na obecnej internetovej stránke, tam sa vyžaduje podľa zákona uviesť hodnotu zákazky, preto je tam uvedená hodnota nájmu za rok. V skutočnosti však nájom trval 5 a pol mesiaca a takto bol aj faktúrovaný (faktúry sú zverejnené). Keď si pozriete znenie zmluvy, ktoré je uvedené na stránke, je tam cena za mesiac a tiež to, že zmluva sa uzatvára na obdobie do vyskladnenia nádob a mojou snahou bolo vyskladniť ich čím skôr. Nebola teda žiadna tendencia z mojej strany niečo tajiť, musel som len riešiť vzniknutú situáciu a nakoniec všetko je priebežne zverejnené, preto sa nemôžem stotožniť s názvom Vášho príspevku.
Teraz niekoľko viet k príspevku Eda. Neviem z čoho vyplýva Vaša zaujatosť a nenávisť voči hlavnému kontrolórovi a nemienim ju ani komentovať, preto uvediem len niekoľko faktov. Voľba, volebné obdobie a činnosť hl. kontrolóra sú riešené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
P. Ing. Marchevský bol posledne v roku 2008 obecným zastupiteľstvom ako jeden z 3 kandidátov legálne zvolený za hl. kontrolóra obce na 6 rokov s pracovným úväzkom 20 %. Okrem našej obce vykonáva túto činnosť aj v okolitých obciach (v každej bol osobitne volený). Vaše invektívy o tom, že je kontrolór preto, lebo na mňa neviem čo horibilné vie a celý úrad mu "zobe z ruky" nemajú racionálny základ a vychádzajú zrejme len z princípu, že všetko čo sa na úrade robí je zlé.
Čo sa týka aktivít spoločenského života v našej obci, ja tiež nie som spokojný s daným stavom. Nemôže však všetko organizovať len obecný úrad. Napríklad v takých Kapušanoch je množstvo súborov a spoločenských organizácií, ktoré organizujú rôzne podujatia v obci. Žiaľ u nás existuje len spevácka skupina Kelemeske furmani a preto sa len oni podieľajú na organizovaní Dňa sv. Cyrila a Metoda či zabíjačkových hodov. Nevidím na tom nič zlé, práve naopak. Súhlasím s Vami, že v našej obci je iste mnoho mladých talentovaných ľudí, ktorí by mohli niečo tvoriť, ale kde sú, prečo sa neangažujú? Nie som si vedomý toho, že by som niekoho nevypočul keď za mnou príde. Neviem akú skupinu mladých reprezentujete, ale ja som ešte v roku 2008 inicioval stretnutie s mladými ľuďmi a spoločne sme sa snažili hľadať možnosti spolupráce a taktiež sú členmi komisie pre mládež a školstvo obecného zastupiteľstva. Výsledkom našej spolupráce je aj usporiadanie Katarínskej oldies zábavy, majálesu, zájazdov do aguaparku, lyžiarskych zájazdov, výletu na Pieniny, do Vysokých Tatier, šarkaniády, Ľubotického plesu a pod. Medzi spoločenské aktivity v našej obci patrí tiež organizovanie osláv Dňa matiek, spoločné oslavy jubilantov nad 70 rokov, v spolupráci so záhradkármi a združením kresťanských seniorov výstava výpestkov ovocia, zeleniny a ručných prác, ukážok štepenia a orezávania ovocných stromov. Obecný úrad zorganizoval napríklad hodnotnú výstavu sakrálnych obrazov a predmetov, výstavu diela prof. Hapáka, besedu so spisovateľmi p. Táňou Keleovou-Vasilkovou a Ľudovítom Petraškom a v spolupráci s farským úradom v minulom roku tri divadelné predstavenia. Z uvedeného vzplýva, že spoločenský život v našej obci nie je len o furmanoch, no to vidí len ten, čo nie je zaujatý. Tým nechcem povedať, že niet čo zlepšovať a som otvorený všetkým dobrým nápadom. A ešte jedna poznámka k furmanom. Necítim sa byť odborníkom na hodnotenie kvality súboru, ale umeleckým vedúcim tohto súboru je PhDr. Vladimír Ľjubimov, ktorý je v Prešove známy ako pedagóg, skladateľ a hudobník, ktorý zložil pre nich piesne a sám ich hudobne doprevádza. Ak by to bolo také katastrofálne ako píšete, asi by neboli tak často pozývaní na vystúpenia v rámci rôznych hudobných festivalov, prehliadok a kultúrnych podujatí v obciach v pomerne širokom okolí.
Podľa toho čo píšete v závere svojho príspevku, asi som Vás prekvapil, keď reagujem na Váš príspevok. Nemusí Vám byť ľúto, že sa pozerám len do vlastného vrecka, pretože to tak nie je. Môžem Vás ubezpečiť, že moja práca nekončí o pol štvrtej a venujem jej toľko času, koľko je potrebné a to veľmi často aj na úkor svojej rodiny. Taktiež nie som si vedomý žiadnych kšeftov a ani toho, že by som za to čo pre niekoho urobím niečo dostal. A ak si naozaj myslíte, že moje konanie je toho druhu, že po mne len púšť a spálená zem, tak naozaj nechcete vidieť čo sa v našej obci za posledných 6 rokov urobilo.
MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Zdravim. Je pravda ze v

Zdravim.
Je pravda ze v Luboticiach som malo (pracujem v zahranici) ale podla toho co vravia moje deti, manzelka a co mam moznost vidiet na vlastne oci je kultura v nasej obci velmi slaba. Uz ked ste pan starosta porovnal nas s obcou Kapusany tak vam mozem k tomu nieco povedat. Mame sa co ucit! Kapusany co sa tyka kultury su v nedohlahne pred nami. Ziadne 12rocne alebo aj mladsie dievca, chlapec za vami nepride sam od seba aby ste im urobili nejaky kruzok alebo subor. Kde preboha zijete? Ved to su nejake tradicie ktore treba zalozit budu sa budu dedit, podporovat a viest. Ale v nasej obci, uz od oddelenia sa od Presova nikto (Hricisak, Banas zial ani Krajci) okrem sportu ktory je ako sledujem viac pre cezpolnych ako pre nasich, neurobil vobec nic. Uvadzat ako kulturu pre mladych : Luboticky Ples, Den Matiek, Vystavu sakralnych obrazov, Oslavy jubilantov nad 70 rokov atd. je urazajuce. Spominane Kapusany maju kulturu a to pocas celeho roka na takej urovni ze tam chodia ludia nie len z okolia ale dokonca aj z Presova, Bardejova, Giraltoviec atd. ( a to je trosku dalej ako Lubotice od Presova). Ciril a Metod je vrchol nasho kulturneho diania ( aj ked moj dojem bol ze to je len zamienka pre starsich na ožierku za obecne peniaze) Vravite ze co sa tu urobilo za 6 rokov? Neurobilo sa tu o nic viac ako v inych obciach za taky isty cas a za menej penazi (samozrejme zoberieme pomer prijmy a vydaje obce) Cim sa chcete chvalit? Ved to je vasa povinost. Beriete za to nemaly plat. Ospravedlnujem sa, ale neviem sa povzniest nad to ked sa niekto chvali s niecim co ma v naplni prace. Ja rozumiem ze vsetko ( ako aj kulturu) robite len pre starsich preto aby vas volili. Ale co deti? Skuste investovat trosku aj do nich. Rodicia vas budu volit aj za to ze ich deti nebudu musiet chodit napr. do tanecnej do Presova ale pojdu na divadlo, koncert, kruzok napr. do nasho neexistujuceho kulturneho domu :) Viem si predstavit ze deti aj zo Sekcova by tu urcite radi chodili na rozne kruzky, koncerty, folklor, sport a ine podujatia ako je to aj napr. v Kapusanoch. Co vlastne robia ty vasi kulturny referenti? Ospravedlnujem sa ale nerozumiem tomu ze v ovela chudobnejsich obciach to ide a u nas nic. Jaroslav