Poslanec Ing. Slavomír Pariľák

Volebné obdobie 2014 - 2018


40 rokov, ženatý
bytom Krížna 14


Pridelený poslanecký obvod:

ulica Šalgovická, Gagarinova, Krížna, Jedľová, Fialková, Repíková, Vrchná, Bazová