Poslanec JUDr. Miroslav Makara,

Volebné obdobie 2014 - 2018

51 rokov, ženatý
bytom Jána Kostru 73

Pridelený poslanecký obvod:
Čsl. letcov, Šebastovská, Ku Bánovcu, Bánovecká