Všeobecne záväzné nariadenia obce Ľubotice č. 2/2018 zo dňa 09.07.2018, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

Priložené súbory: