Všeobecne záväzné nariadenia obce Ľubotice č. 3/2018 zo dňa 09.07.2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejného cintorína v obci Ľubotice

Priložené súbory: