VZN obce Ľubotice č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 zo dňa 11.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice 

Priložené súbory: