VZN obce Ľubotice č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

 VZN obce Ľubotice č. 4/2015 zo dňa 12.07.2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

Priložené súbory: