VZN obce Ľubotice č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 VZN obce Ľubotice č. 6/2015 zo dňa 14.12.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Priložené súbory: