Zvolení zástupcovia v r. 2014

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2014-2018 má 9 poslancov.

 Vo voľbách 15.11.2014 boli zvolení:
Martin Baňas, Ing. Peter Čačko, PhD., Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečík, Mária Havajová, Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Slavomír Pariľák a Gejza Sabanoš.
     15.12.2014 zložili starosta a noví poslanci sľub za prítomnosti predsedu miestnej volebnej komisie p. Staška.