Odovzdanie futbalového ihriska do užívania na sídlisku Pod Hájom