Kalendár - archív

Separovaný zber - papier a tatrapak

6. Máj 2009 (Celý deň) - 31. Máj 2009 (Celý deň)

Separovaný zber - zmiešané plasty

6. Máj 2009 (Celý deň) - 31. Máj 2009 (Celý deň)

Test mesačnej udalosti

28. Máj 2009 - 22:00 - 31. Máj 2009 - 11:00

separovaný zber - Pet fľaše

23. Jún 2009 - 6:30 - 16:30

Stretnutie s Táňou Keleovou- Vasilkovou

14. Júl 2009 - 17:00

Separovaný zber - papier a tetrapak

21. Júl 2009 - 6:30 - 16:30

Separovaný zber - zmiešané plasty

4. August 2009 - 6:30 - 16:30

Zasadnutie obecnej rady

31. August 2009 - 14:08

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

7. September 2009 - 14:12

Separovaný zber - Pet fľaše

21. September 2009 - 6:30 - 16:30