Kalendár

Zber plastov

26. September 2018 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

1. Október 2018 - 16:30

Zasadnutie OcZ

8. Október 2018 - 16:30

Zber papiera

10. Október 2018 (Celý deň)

Oslava jubilantov

13. Október 2018 - 11:00

Zber plastov

24. Október 2018 (Celý deň)

Zasadnutie Obecnej rady

5. November 2018 - 16:30

Zasadnutie OcZ

12. November 2018 - 16:30

Zber plastov

21. November 2018 (Celý deň)

Zber skla

28. November 2018 (Celý deň)
Syndikovať obsah