Významní rodáci a osobnosti

02.06.2009 - 13:54

(1835-1908) Rodákom zo Šarišských Lúk bol kníhkupec Samuel Révai. Knihárstvu sa vyučil v Prešove, kde sa stal vedúcim kníhkupectva, ktoré odkúpil od J. Bencúra. Obchod aj dielňu neskôr odsťahoval do Pešti. Písal štúdie o knihovníctve, kde zúročoval svoje knihovnícke skúsenosti. Zaoberal sa tiež národohospodárstvom. Je autorom monografie o národnej literatúre [Hleba,E.,1997].

02.06.2009 - 13:45
Páter Teodor Tekeľ

Teodor Jozef Tekeľ sa narodil 26. januára 1902 v dedinke Kelemeš (dnešné Ľubotice) pri Prešove. Po skončení základnej školy študoval na cisterciátskom gymnáziu v maďarskom meste Baja. V roku 1917 ako 15-ročný vstúpil do noviciátu františkánskej rehole. O rok neskôr, 28. augusta 1918 pri prvých rehoľných sľuboch prijal rehoľné meno Teodor.

02.06.2009 - 13:43

V r. 1919 (15. XII.) sa v Šarišských Lúkach narodil Ladislav Štibrányi, syn hlavného strojníka miestnej vodárne. Bol jedným z viacerých iniciátorov a organizátorov turistiky a vodných športov v Prešove. Po jeho predčasnej smrti r. 1966 bol na jeho počesť každoročne v lete prešovským Stavoprojektom organizovaný splav rieky Poprad v úseku Stará Ľubovňa - Plaveč.

02.06.2009 - 13:05
Štefan Hapák

Od polovice 70.rokov bol obyvateľom Ľubotíc prof. Štefan Hapák, všestranný výtvarník, vysokoškolský pedagóg a vedec s bohatou publikačnou a osvetovou činnosťou. Jeho umelecké snaženia zahŕňajú oblasť maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, sochárstva, medailérstva a keramiky.