Základné informácie

Obec Ľubotice leží severovýchodne od mesta Prešov, s ktorým má spoločnú katastrálnu hranicu o dĺžke 12 km. V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčasťou mesta Prešov. Od 1.1.1991 sa obec osamostatnila od mesta Prešov a dnes je domovom pre viac ako 3150 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1298, kde sa uvádza pod názvom Kelemeš. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1806. Pri rekonštrukcii v roku 1968 bola pristavená aj bočná loď a súčasnú podobu získal pri poslednej rekonštrukcii v roku 1993. Na prednej stene bočnej lode kostola dominuje obraz s výjavom narodenia Panny Márie. V miestnej časti Šarišské Lúky sa v pôvodnej budove židovskej synagógy nachádza gréckokatolícky chrám svätého Izaiáša proroka, ktorý tu bol zriadený v roku 1999. V spoločnej budove v centre obce má sídlo Obecný úrad, Materská škôlka a Obecná knižnica. Dnešnú podobu získala budova v roku 2002. V roku 1995 bol daný do užívania nový športový areál s futbalovým ihriskom, dvoma tenisovými kurtami a volejbalovým ihriskom. V roku 2006 pribudlo ihrisko s umelou trávou. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda organizuje obec od roku 1994 kultúrno-športové popoludnie. Hrá sa futbal, vystupujú rôzne folklórne súbory, prebiehajú detské hry a iné atrakcie. V obci pôsobí mužská folklórna spevácka skupina Kelemeske furmani. Okrem Materskej škôlky sa v obci nachádza aj Základná škola a SPŠ drevárska. Obec má obytnú zónu a rozsiahlu zónu priemyselnú, kde pôsobí viac než 100 podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejšie patrí  nemecká spoločnosť Hinrichs s krajčírskou výrobou, Stomex s výrobou pracovných odevov a obuvi, Poľnonákup Šariš, Sekal a iné. V obytnej zóne sa formuje okrem rodinných domov i hromadná bytová výstavba – sídlisko Pod Hájom s modernými bytovými jednotkamii. V obci je možnosť stravovania a ubytovania. Vzhľadom na vybudovanú infraštruktúru, geografickú polohu a pracovné príležitosti je obec Ľubotice atraktívnou a dynamicky sa rozvíjajúcou obcou.