Symboly obce

Historická pečaťKaždá obec, v ktorej sa časom vyvinula nejaká administratívna činnosť, snažila sa signovať svoje písomnosti vlastným znakom, pečaťou. Bol symbolom vyjadrujúcim jej určité individuálne špecifiká odlišujúce ju od ostatných obcí. Ľubotice patria k tým 700 obciam na Slovensku, ktoré si za pečatný znak zvolili mariánske patrocínium, a to miestneho rímskokatolíckeho kostola z r. 1806, t.j. Narodenia Panny Márie.

Historická pečať Ľubotíc je v Altenburskej zbierke pečatí (fond Šariš ) z Maďarského štátneho archívu v Budapešti. Na kruhovej pečati s kruhopisom N.P.M.K (ellemes) 188? Je zobrazená od pása nahor Panna Maria v náručí s malým Ježišom. Súčasné symboly obce Ľubotice tvorí erb, pečať a vlajka, od ktorých je odvodená aj zástava a štandarda starostu.

Autorkou výtvarného spodobenia erbu Ľubotíc je akad. maliarka Anna Gregorová.

 

 

Fotogaléria

Symboly obce - galéria