Život v obci

09.10.2012 - 07:35

Nedeľné zamračené dopoludnie 30.9.2012 vôbec nevyzeralo na to, aby sa nám chcelo vyvíjať nejaké aktivity a už vôbec nie vonku. Na samé poludnie sa spoza ťažkých mrakov predsa len na nás usmialo slniečko a pofukoval príjemný vetrík. To bol ten pravý podnet na to, aby sa v ľubotickom ŠA stretli všetci, ktorí sa mali chuť zabaviť, zašportovať a obdivovať šarkanov, lietajúcich nad našou obcou.

01.10.2012 - 14:58

Aj tento rok si niektorí naši spoluobčania pripomenuli svoje krásne životné jubileá 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Tento rok máme 79 jubilantov. Naša najstaršia jubilantka a obyvateľka p.Cimbalistová z ul. J. Kostru č. 42, sa tento rok dožíva úctyhodného veku 95 rokov. Okrúhleho jubilea „90.“ narodenín sa dožili p. Kožár Michal, p. Regeciová Mária, p. Zapotoková Mária, p. Lysyjová Mária a p. Hudáčková Katarína.

04.09.2012 - 11:03

 

Výlet do Nyíregyházy

24.08.2012 - 07:05

Dňa 12. júla 2012 sa slávnostne zišlo obecné zastupiteľstvo v priestoroch OcÚ Ľubotice. Dôvodom bolo ocenenie Tibora Porubäna z Ľubotíc a odovzdanie pamätného listu obce pre tohto nadaného študenta GJAR v Prešove. Zúčastnil sa Medzinárodnej olympiády projektov trvalo udržateľného rozvoja I – SWEEP 2012 v americkom meste Houston. V konkurencii študentov zo 68. krajín so 460.

24.08.2012 - 07:01

V nedeľu, 8. Júla 2012, sa v Ľuboticiach po roku opäť konalo kultúrno – spoločenské podujatie, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pre prítomných bol pripravený program, kde vystúpili folklórne súbory, deti zo ZŠ v Ľuboticiach a svojimi pesničkami nás pobavila skvelé skupina MLOCI. Pre menších boli pripravené atrakcie.

18.05.2012 - 07:50

 Deň matiek je pre širokú verejnosť každoročnou samozrejmosťou. Mama je slovo znejúce veľmi dôverne a blízko. Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život. Tento sviatok je výnimočný svojou podstatou. Byť matkou je poslaním ženy a je to vzácny dar , ktorý sme dostali od Boha.

08.03.2012 - 09:21

       V sobotu 18. februára 2012 sa v priestoroch športového areálu v Ľuboticiach konalo spoločenské podujatie – 2. Kelemeske fašiangové zabíjačkové hody. Mužská spevácka skupina Kelemeske furmani v spolupráci s obecným úradom pripravili pre návštevníkov chutné zabíjačkové špeciality a tiež ukážku rozoberania ošípanej pri zabíjačke. Zahriať sa dalo pri varenom víne, hriatom a čaji.

07.03.2012 - 16:12

V sobotu 28. januára mnohí z nás strávili príjemný večer v spoločnosti susedov a priateľov na Ľubotickom plese. Ako správny hostiteľ nás milým slovom privítal pán starosta s manželkou.

07.12.2011 - 16:21

 

26.10.2011 - 14:08
oslava jubilantov - seniorov 2011

 

Syndikovať obsah