Život v obci

13.12.2010 - 15:42
oldies

 

04.10.2010 - 14:40
jubilanti

2. október 2010 bol dňom, kedy sme si u nás v obci uctili našich seniorov – jubilantov. Starosta obce im spolu s pracovníkmi obecného úradu pripravil posedenie v reštaurácii Obecný dom. Ešte pred samotným posedením bola o 10:30 hod. v našom kostole za jubilantov odslúžená sv. omša. Po nej sa už oslávenci presunuli do reštaurácie. Program začal pekným príhovorom p. starostu obce MVDr. Štefana Krajčiho.

27.09.2010 - 16:48
Šarkaniáda - 25. september 2010

Sobotné krásne slnečné a teplé dopoludnie priviedlo malých aj skôr narodených na náš športový areál. Deti, ale aj dospelí sem prišli púšťať šarkanov. Po privítaní sme sa s deťmi zahrali zopár hier, kde družstvá detí súťažili medzi sebou. Museli prejsť papierovým chodníkom, zahrali sa na popolušku, či hľadali rôzne predmety.

23.08.2010 - 07:52
18.08.2010 - 12:56
kúpalisko Svidník

12.07.2010 - 14:23
Obecné slávnosti Cyrila a Metoda 2010

Dňa 4. júla 2010 sa už tradične konala v Ľuboticiach kultúrno - spoločenská akcia, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Akcia začala popoludní súťažami pre najmenších, kde si deti vyskúšali presnosť, rýchlosť, či orientačné schopnosti a za zvládnutú disciplínu boli odmeňovaní sladkosťou. Oficiálny program sa začal o 16tej hodine príhovorom starostu obce MVDr. Štefana Krajčiho.

25.05.2010 - 14:25
09.04.2010 - 10:02
 držitelia Diamantovej Janského plakety

Niektorí ľudia s malým "č" hľadajú možnosti, ako sa obohatiť na úkor druhého, ako ublížiť druhému človeku, často končiac brutalitou či usmrtením.

Človek s veľkým "Č" hľadá možnosť, ako druhému pomôcť, ba berie to za samozrejmosť darovať anonymnému človeku to najvzácnejšie, najvzácnejšiu tekutinu, ktorá sa nedá ničím nahradiť - KRV. Akýže to rozdiel.

19.03.2010 - 14:15

 Dňa 16.3.2010 sa v zasadačke obecného úradu v Ľuboticiach konala beseda s Doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD., autorom knihy Lanské snehy a rodákom zo Šarišských Lúk.

04.02.2010 - 10:38
otvorenie plesu

Poslednú januárovú sobotu tohto roka sa konal 2. ľubotický ples.

Syndikovať obsah