Život v obci

27.09.2010 - 16:48
Šarkaniáda - 25. september 2010

Sobotné krásne slnečné a teplé dopoludnie priviedlo malých aj skôr narodených na náš športový areál. Deti, ale aj dospelí sem prišli púšťať šarkanov. Po privítaní sme sa s deťmi zahrali zopár hier, kde družstvá detí súťažili medzi sebou. Museli prejsť papierovým chodníkom, zahrali sa na popolušku, či hľadali rôzne predmety.

23.08.2010 - 07:52
18.08.2010 - 12:56
kúpalisko Svidník

12.07.2010 - 14:23
Obecné slávnosti Cyrila a Metoda 2010

Dňa 4. júla 2010 sa už tradične konala v Ľuboticiach kultúrno - spoločenská akcia, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Akcia začala popoludní súťažami pre najmenších, kde si deti vyskúšali presnosť, rýchlosť, či orientačné schopnosti a za zvládnutú disciplínu boli odmeňovaní sladkosťou. Oficiálny program sa začal o 16tej hodine príhovorom starostu obce MVDr. Štefana Krajčiho.

25.05.2010 - 14:25
09.04.2010 - 10:02
 držitelia Diamantovej Janského plakety

Niektorí ľudia s malým "č" hľadajú možnosti, ako sa obohatiť na úkor druhého, ako ublížiť druhému človeku, často končiac brutalitou či usmrtením.

Človek s veľkým "Č" hľadá možnosť, ako druhému pomôcť, ba berie to za samozrejmosť darovať anonymnému človeku to najvzácnejšie, najvzácnejšiu tekutinu, ktorá sa nedá ničím nahradiť - KRV. Akýže to rozdiel.

19.03.2010 - 14:15

 Dňa 16.3.2010 sa v zasadačke obecného úradu v Ľuboticiach konala beseda s Doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD., autorom knihy Lanské snehy a rodákom zo Šarišských Lúk.

04.02.2010 - 10:38
otvorenie plesu

Poslednú januárovú sobotu tohto roka sa konal 2. ľubotický ples.

23.10.2009 - 09:15
oslava jubilantov

Postoj chvíľa si krásna.....
Takto sme si želali my, skôr narodení jubilanti, v deň osláv, ktorý nám pripravil starosta obce MVDr. Štefan Krajči so svojím pracovným kolektívom OcÚ. Veľmi sme ocenili, že sa nám dostalo tej úcty a nezabúda sa na nás.

29.09.2009 - 10:11
jeden zo šarkanov

Poslednú septembrovú sobotu od 14.00 hod. ste si mohli vychutnať nádherný pohľad.
Nad našim športovým areálom sa oblohou preháňalo viac ako 35 lietajúcich šarkanov.
Nielen rodičia, ale aj starí rodičia prišli so svojimi deťmi a vnúčencami zabaviť sa a užiť si posledné teplé slnečné lúče. Víťazom v tejto súťaži bol každý, komu sa podarilo vytiahnuť šarkana na oblohu.
Keďže šarkaniáda bola aj o odmenách, tak sme snažili objektívne zhodnotiť tieto nádherné výkony.

Syndikovať obsah