Dokumenty

20.02.2005 - 00:00
01.11.2004 - 00:00

Dokument s mimoriadnym významom pre miestnu samosprávu aj na Slovensku je Európska charta miestnej samosprávy. Obsahuje všeobecné zásady smerujúce k ochrane a posilneniu miestnej správnej samostatnosti.