Organizačný poriadok

 

Referáty obecného úradu

 

Rozdelenie personálnych zdrojov na jednotlivé úseky:

  • Referát vnútornej správy a sekretariát - 2 pracovníci
  • Referát ekonomiky a školstva - 2 pracovníci
  • Referát kultúry, soc. vecí a akt. činnosti - 1 pracovník
  • Referát údržby obecného majetku - 3 pracovníci

 

 

Priložené súbory: