OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie

 Dňa 22.1.2018 od 7,30 h do 17,00 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ul. Kalinčiakova, Nižnianska, Domašská, Jána Kostru, Korabinského Makarenkova, Strážnická a Bardejovská.

Priložené súbory: