OZNAM o prerušení dodávky elektrickej energie

 Dňa 2. marca od 8,00 hod. do 12,00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Bardejovskej - párne č.d. 2 až 30 a ul. Bardejovská 0.

Priložené súbory: