Oznámenie o výsledku šetrenia sťažnosti - VSD a. s.

Priložené súbory: