Najnovšie príspevky

01.07.2009 - 08:10

Obecný úrad poskytuje k zjednodušeniu a urýchleniu vybavovania rôznych žiadostí na svojej stránke tlačivá pre občanov a podnikateľov. Tlačivá sú priebežne dopĺňané. Tlačivá sú rozdelené podľa kategórii:

25.06.2009 - 12:54
23.06.2009 - 10:29

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

22.06.2009 - 18:01

Zostrich z obecných slávnosti sv. Cyrila a sv. Metoda v obci Ľubotice.

1. časť

20.06.2009 - 06:18
19.06.2009 - 14:08

 Nedeľa 24.mája bola pre gréckokatolíckych veriacich v Ľuboticiach výnimočným dňom. Okrem chrámového sviatku svätého Izaiáša si pripomenuli aj desiate výročie posvätenia chrámu a vzniku farnosti. Tento výnimočný deň gréckokatolícky veriaci slávili svätú liturgiu v spoločenstve otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý ich poctil svojou prítomnosťou už druhýkrát.  V úvode slávnosti ho srdečne privítal otec Marek Kolesár, ktorý v súčasnej dobe spolu  s kaplánom  o.Petrom Olšavským spravuje túto farnosť.

19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
19.06.2009 - 12:01
Syndikovať obsah