Najnovšie príspevky

23.06.2004 - 11:36

Výstavba ulíc Krížna a Šalgovická nová v hodnote 9 mil. Sk

23.06.2003 - 11:36
 • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
 • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk
23.06.2002 - 11:35

rekonštrukcia a prístavba Obecného úradu za 3,5 mil. Sk

23.06.2001 - 11:35
 • rekonštrukcia ulíc Pod Hájom, Platanova za 6,9 mil. Sk
 • výstavba kanalizácie na ulici Gagarinovej za 1,6 mil. Sk
23.06.2000 - 11:34

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1999 - 11:33

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1998 - 11:33

ukončená výstavba obecnej kanalizácie v hodnote 40 mil. Sk

23.06.1997 - 11:32

preložka Ľubotického potoka za 40 mil. Sk

23.06.1996 - 11:32

výstavba kanalizačného zberača za 15 mil. Sk

23.06.1995 - 11:31

rekonštrukcia Obecného domu za 3,5 mil.Sk

23.06.1994 - 11:30

výstavba športového areálu za 8,5 mil. Sk

23.06.1993 - 11:29

rekonštrukcia a prístavba rím. kat. kostola za 2 mil. Sk

23.06.1992 - 11:28
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie v hodnote 0,9 mil. Sk na akcie:
  • preložka potoka
  • kanalizácia obce
  • UPNSU (územný plán sídelného útvaru) obce,
 • plynofikácia obce za 5 mil. Sk
 • dobudovanie vodovodu v obci za 2,5 mil.Sk
 • rekonštrukcia NN (nízkonapäťovej) siete,
 • zaokruhovanie koncových ulíc za 4,8 mil. Sk
 • rekonštrukcia VO (verejného osvetlenia)
23.06.1991 - 11:25
 • výstavba obecného rozhlasu
 • oplotenie cintorína, položenie panelovej a vegetačnej dlažby, vyčistenie od krovín
Syndikovať obsah