Videovizitka na regiony.eu

Videovizitka našej obce sa nachádza na portáli regióny.eu.