Rozvoj obce

V tejto časti nájdete základné strategické rozvojové dokumenty obce pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre územný rozvoj obce, ktoré boli vydané s cieľom pripraviť víziu ďalšieho koncepčného rozvoja obce na najbližšie roky. Oba boli v roku 2009 aktualizované.

V ďalšej časti je pohľad do minulosti - ako sa obec rozvíjala posledné roky.