VZN

VZN obce Ľubotice č. 2/2009 zo dňa 06.04.2009 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ľubotice počas kampaní pred konaním volieb

06.04.2009 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 8/2008 zo dňa 10.11.2008, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy

11.11.2008 - 10:37

VZN obce Ľubotice č. 7/2008 zo dňa 10.11.2008 o úhradách za služby poskytované obcou Ľubotice

11.11.2008 - 08:00

 VZN obce Ľubotice č. 4/2008 zo dňa 10.11.2008, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

11.11.2008 - 07:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

06.04.2005 - 23:00