VZN

VZN obce Ľubotice č. 7/2008 zo dňa 10.11.2008 o úhradách za služby poskytované obcou Ľubotice

11.11.2008 - 09:00

 VZN obce Ľubotice č. 4/2008 zo dňa 10.11.2008, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

11.11.2008 - 08:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

07.04.2005 - 00:00