Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

Adressa: Bardejovská 24, 080 06 Ľubotice

Tel.: 051 746 33 11

 

PhDr. Jozef KUREJ - Riaditeľ školy

PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ - Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Ing. Milan SNOPKO - Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PhDr. Ivan DOBROVODSKÝ - Vedúci vychovávateľ

 

Viac informácií na: spsdrevpo.edupage.org