Dôležité telefónne čísla

Tiesňové linky
Spoločná tiesňová linka 112*
Polícia 158
Hasiči 150
Záchranka 155
Mestská polícia 159
Horská služba 18300
Linka záchrany 0850 111 313
Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166
Letecká záchranná služba (Air Transport Europe) 18 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* jednotné európske číslo tiesňového volania slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Volať na číslo 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.