Doprava

Cestovné poriadky MHD www.dpmp.sk, www.imhd.sk/po/

Autobusy SAD Prešov www.sad-po.sk

Cestovné poriadky ŽSR www.zsr.sk

Vyhľadávanie spojenia SAD a ŽSR www.cp.sk