Lekárne

Lekáreň Pharmacia

ul.Slanská 29
Nižná Šebastová
Tel. 051/ 7764004