Zdravotná starostlivosť

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Božena Benčičová

tel. 051/7765200

adresa: Haburská 9,  Nižná šebastová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 730 - 1300
-
Utorok 700 - 1200 1200 - 1500  poradňa
Streda   1000 - 1400    
Štvrtok 700 - 1200 -
Piatok 700 - 1200 -

 

Ambulancia praktického lekára pre deti, dorast a dospelých

Homeopatická terapia

MUDr. Jozef Bamhor

tel. 051/7764251

adresa: Haburská 9, Nižná Šebastová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 730 - 1230 1230 - 1530  návštevy pacientov
Utorok 730 - 1230 1230 - 1530  návštevy pacientov
Streda   1100 - 1500 730 - 1030 navštevy pacientov
Štvrtok 730 - 1230
1315 - 1500  návštevy pacientov
Piatok 730 - 1200  -

 

Súkromná ambulancia praktického lekára pre dospelých

MUDr. Agáta Džadžovská

tel. 051/7764905

adresa: Slanská 12, Nižná Šebastová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 730 - 1 500 1200 - 1230  prestávka
Utorok 730 - 1330 1200 - 1230  prestávka
Streda 730 - 1200 -
Štvrtok                  730 - 1330                   1200 - 1230  prestávka
Piatok 730 - 1330 1200 - 1230  prestávka

  

Všeobecný lekár pre dospelých

ŠEFI MED, s.r.o

MUDr. Augustín Šafranko

tel. 051/7764833

adresa: Slanská 4, Nižná Šebastová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 700 - 1200 -
Utorok 700 - 1200 -
Streda 700 - 1200 -
Štvrtok                       700 - 900                          900 - 1200  LPK
Piatok 730 - 1330 -

 

Stomatologická ambulancia

MUDr. Marta Lipková

tel. 051/7765194

adresa: Slanská 4, Nižná Šebastová

Ordinačné hodiny

Pondelok 800 - 1400 -
Utorok 800 - 1400 -
Streda 800 - 1400 -
Štvrtok       800 - 1400        -
Piatok  800 - 1400 -

  

Stomatologická ambulancia

MUDr. Eva Fečová

tel. 051/7765196

adresa: Strážnická 26/A, Ľubotice

Ordinačné hodiny:

Pondelok 800 - 1400 1200 - 1230  prestávka
Utorok 800 - 1400 1200 - 1230  prestávka
Streda 800 - 1400 1200 - 1230  prestávka
Štvrtok 800 - 1400 1200 - 1230  prestávka
Piatok 800 - 1400 1200 - 1230  prestávka

  

Gynekologická ambulancia

MUDr. Erika Mináriková

tel. 051/7765505

adresa: Haburská 8, Nižná Šebastová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 700 - 1300 -
Utorok 700 - 1300
Streda 1000 - 1600 -
Štvrtok

700 - 1300

-
Piatok 700 - 1300 -