Stolný tenis

Stolný tenis

 

20.výročie založenia „stolného tenisu“ v Ľuboticiach
 
   V tomto roku si pripomíname 20.výročie založenia stolnotenisového oddielu v Ľuboticiach. Zakladateľom oddielu bol Rudolf Sirotňák a Ľubomír Macej. Prvá prezentácia prebiehala v súťažnom ročníku 1993/1994 v I.triede okresu Prešov, kde hneď obsadili I.miesto. O tento úspech sa vtedy pričinilo 7 aktívnych hráčov : Rudolf Sirotňák, Ľubomír Macej, MUDr.Kamil Pilarčík, Ing.Juraj Adamišin, Peter Hajduk, Miloš Hirka a Dušan Zuščin.
Po tomto úspechu a po postupe do súťaže 4.divízie východoslovenského regiónu oddiel doplnili: Ľubomír Ondrušík, Milan Kožár, Slavomír Daňko, Rudolf Olexa a Jozef Kertéz. Počas troch sezón v 4.divízii (terajšia IV.liga) oddiel obsadil 3., 7. a 8.miesto z 12 družstiev. Medzitým bolo založené B družstvo, ktoré hralo I.triedu Okresného majstrovstva Prešov. Toto družstvo sa počas troch sezón umiestnilo vždy do tretieho miesta v tabuľke, a to hlavne zásluhov hráčov: Marcela Rešovského, MUDr.Kamila Pilarčíka, Miloša Hirku a Petra Hajduka.
Snahou oddielu bolo a je získať mladých adeptov. Časom ale stratili záujem o tento šport alebo presedlali na iný. Kedže podmienkou zotrvania vo vyššej súťaži je mať mládežnícke družstvo, musel oddiel prestúpiť do I.triedy okresného majstrovstva. Sezónu 1997/1998 hral oddiel pod vedením Sirotňáka I.okresnú triedu ako Sokol Ľubotice „A“. Družstvo vo vyššie uvedenej zostave, doplnené o Ing.Petra Balčiráka, len veľmi ťažko nachádzalo premožiteľov. Vždy končilo do 3.miesta. Stalo sa postrachom pre ostatné oddiely a zároveň získalo rešpekt v Prešovskom kraji. Dobre si počínali i jednotlivci. V rámci Prešovského kraja sa v ročníku 1997/98 umiestnil R.Sirotňák na 3.mieste, v ročníku 2001/02 Ing.P.Balčirák na 1.mieste, v ročníku 2003/04 M.Kožár na 3.mieste. Svedčí to o dobrom prístupe hráčov k zápasom ako aj k náročným pravidelným tréningom. Oddiel začínal hrať a trénovať v kaštieli v Ľuboticiach, potom využíval priestory Materskej školy v Šarišských Lúkach a nakoniec zakotvil v ZŠ Ľubotice.Počas tohto obdobia hral oddiel V. aj VI.ligu, ktorá vznikla reorganizáciou do regiónov. Odišli niektorí hráči, citeľne chýbal Ing.P.Balčirák, ktorý bol kľúčovým hráčom a bol oporou naviac aj vo futbalovom oddieli.
V súčastnosti hrá oddiel V.ligu v zložení Slavomír Daňko,Rudolf Sirotňák,František Priščák, Karol Tuleja a Marcel Rešovský. Za posledných 10 rokov oddiel získaval popredné miesta v súťaži družstiev, ako aj jednotlivcov. 20.jubileum oddielu sme zavŕšili úspechom v ročníku 2012/2013 1.miestom z 12 družstiev V.ligy okresu Prešov a v súťaži jednotlivcov sa umiestnil náš hráč Slavomír Daňko na 2.mieste. Zároveň je toto jubileum dobrou príležitosťou poďakovať všetkým hráčom, ktorí prispeli svojím vzorným športovým prístupom k reprezentácii TJ SOKOL Ľubotice. Veľká vďaka patrí starostovi a zastupiteľstvu obce Ľubotice, prezidentovi TJ Sokol Ľubotice a sponzorom.
 
              
                               Predseda stolnotenisového oddielu
                                                                  Rudolf Sirotňák
 
 
 
   Predseda stolnotenisového oddielu, zakladateľ so srdcom na zelenom stole, p. Sirotňák o svojich začiatkoch hovorí...
„K aktívnemu hraniu stolného tenisu som sa dostal ešte na učilišti vo Svite v roku 1966, keď som začal hrať okresnú súťaž. Po roku 1969 som hrával iba rekreačne. Aktívne som začal hrať za TJ Svinia v roku 1975 pod vedením Jozefa Durkáča a asi po dvoch rokoch som prestúpil do TJ ZVL Prešov. Tam som dostal riadnu školu stolného tenisu od, dnes už nebohého hráča, trénera a vedúceho mužstva, Vincenta Buranovského. Jeho pričinením, samozrejme aj ostatných spoluhráčov, sme vyhrali okresnú súťaž a postúpili do divízie. Spomínam si aj na spoluhráčov Andreja Mihoka, Ruda Olexu, Jozefa Kerteza. Som rád, že môžem svoje dlhoročné skúsenosti využívať aj v prospech záujemcov o tento šport v našej obci.“
Predsedovi ako aj ostatným hráčom za ich nadšenie a obetavosť pre tento šport ďakujeme. Prajeme im do ďalšej práce veľa elánu a energie a, samozrejme, blahoželáme ku krásnemu jubileu.