Zasadnutie OcZ

Dátum udalosti: 
14. Máj 2018 (Celý deň)