Návrh VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovaine volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane

Dokumenty: